מרכזייה דיגיטלית, 2 קווים, 8 שלוחות.

מק"ט: Hi-Path 1120 2/8/7401001

£1.00

מרכזייה דיגיטלית, 2 קווים, 8 שלוחות. (4 רגיל + 4 חכם/רגיל). מובנה נתב שיחות, שיחה מזוהה, מענה קולי, אופציה להרחבה עד 16/6 ודואר קולי.

מרכזייה דיגיטלית, 2 קווים, 8 שלוחות. (4 רגיל + 4 חכם/רגיל). מובנה נתב שיחות, שיחה מזוהה, מענה קולי, אופציה להרחבה עד 16/6 ודואר קולי.