גלאי חום

מק"ט: 554002

גלאי  גילוי חום , לגלאי נורת חיווי – להפעלה ולמצב אזעקה, ניתן להתקין עד 2 נורות סימון לגלאי, לגלאי אישור ממכון התקנים הישראלי

גלאי  גילוי חום , לגלאי נורת חיווי – להפעלה ולמצב אזעקה, ניתן להתקין עד 2 נורות סימון לגלאי, לגלאי אישור ממכון התקנים הישראלי