כרטיס כיבוי לרכזת אזורית

מק"ט: 554000

כרטיס הכיבוי מיועד להפעלת כיבויים ע"י גז בלוחות חשמל ובחדרים מאולצים

כרטיס הכיבוי מיועד להפעלת כיבויים ע"י גז בלוחות חשמל ובחדרים מאולצים