לחצן ניפוץ אדום אזורי

מק"ט: 552100

לחצן משמש כנקודת אזעקה ידנית, בשעת לחיצה תתרחש אזעקה

לחצן משמש כנקודת אזעקה ידנית, בשעת לחיצה תתרחש אזעקה