מיכלי כיבוי FM200 תוצרת S.I.GAS

מק"ט: אין מידע

מיכלי כיבוי FM200 תוצרת S.I.GAS
מק"ט תאור
556001 מיכל 1.5 ק"ג,- FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה ידנית, שעון   לחץ, מתלה, נחיר.
556002 מיכל 1.5 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה ידנית, שעון   לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירים
556003 מיכל 3 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה ידנית, שעון   לחץ, מתלה, נחיר
556004 מיכל 3 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה ידנית, שעון   לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירים
556005 מיכל 5 ליטר, 5 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית,סלונואיד, הפעלה   ידנית, שעון לחץ, מתלה, נחיר.
556006 מיכל 5 ליטר , 5 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירים.סלונואיד, הפעלה ידנית, שעון לחץ, מתלה , נחיר.
556007 מיכל 7 ליטר, 5 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה   ידנית, שעון לחץ, מתלה, נחיר
556008 מיכל 7 ליטר, 5 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה   ידנית, שעון לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירי פיזור
556009 מיכל 8 ליטר , 7 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית, סלונואיד, הפעלה   ידנית, שעון לחץ, מתלה, נחיר
556010 מיכל 8 ליטר ,7 ק"ג - FM200, כולל: הפעלה חשמלית,סלונואיד, הפעלה ידנית,   שעון לחץ, מתלה, מקסימום 2 נחירים
556011 נחיר פיזור נוסף 1FM-N
556012 מד לחץ חשמלי (פרסוסטט).
555799 פתיל גילוי והפעלה תרמי 1 מטר