בקר כניסה לשני קוראים ושתי דלתות/שערים חשמליים/מחסומים, חיבור לרשתTCP/IP או חיבור טורי

מק"ט: LS-400A/7400664

£1.00

בקר כניסה לשני קוראים ושתי דלתות/שערים חשמליים/מחסומים, חיבור לרשתTCP/IP או חיבור טורי

בקר כניסה לשני קוראים ושתי דלתות/שערים חשמליים/מחסומים, חיבור לרשתTCP/IP או חיבור טורי