מרכזייה דיגיטלית, 4 קווים, 12 שלוחות.

מק"ט: HI-Path 1120 4/12/7401000

£1.00

מרכזייה דיגיטלית, 4 קווים, 12 שלוחות. (8 רגיל + 4 חכם/רגיל). מובנה נתב שיחות, שיחה מזוהה, מענה קולי, אופציה להרחבה עד 16/6 ודואר קולי.

מרכזייה דיגיטלית, 4 קווים, 12 שלוחות. (8 רגיל + 4 חכם/רגיל). מובנה נתב שיחות, שיחה מזוהה, מענה קולי, אופציה להרחבה עד 16/6 ודואר קולי.